Złom stalowy ze względu na różne źródła pochodzenia jest podzielony na kilka głównych klas, które pozwalają określić jego wartość w skupie złomu.

Klasyfikacja złomu stalowego niewsadowego odnosi się do materiałów metalowych, które nie spełniają wymagań klasyfikacyjnych dla złomu wewnętrznego hutniczego. Oznacza to, że nie są to materiały pozyskane bezpośrednio z procesu produkcji stali, lecz pochodzą z recyklingu lub demontażu konstrukcji metalowych.

Do klasy złomu stalowego niewsadowego zaliczają się różnego rodzaju odpady metalowe, takie jak: elementy konstrukcyjne, rury, pręty, druty, blachy, profile, a także skrawki i wycinki ze stali. Złom stalowy niewsadowy może zawierać różne domieszki, takie jak farby, izolacje, a nawet drewno, co utrudnia jego przetwarzanie.

Przed przetworzeniem złomu stalowego niewsadowego, materiał jest poddawany selekcji i segregacji w celu wydzielenia metali i pozostałych materiałów, takich jak drewno czy tworzywa sztuczne. Następnie jest poddawany procesowi obróbki, w tym rozdrabnianiu, sortowaniu, kruszeniu i przesianiu, aby uzyskać surowiec gotowy do ponownego wykorzystania w produkcji stali lub innych produktów metalowych.

Złom stalowy – klasa N-10 (niesort)

Klasa n-10 to jedna z klas złomu stalowego, którą można spotkać w handlu złomem. Złom stalowy klasy n-10 charakteryzuje się określonym składem chemicznym oraz fizycznymi właściwościami mechanicznymi. Zgodnie z klasyfikacją złomu stalowego, klasa n-10 to stal niskowęglowa, która zawiera mniej niż 0,10% węgla. Jest to miękka stal, co oznacza, że jest łatwa do obróbki mechanicznej, ale jednocześnie mniej odporna na zużycie niż stal o wyższej twardości.

Złom stalowy w klasie N-10 może zawierać zanieczyszczenia w ilości do 3%. Ten rodzaj jest traktowany jako złom stalowy niewsadowy.

Złom stalowy – klasa N-7 (złom wielkogabarytowy)

Złom stalowy klasy n-7 charakteryzuje się określonym składem chemicznym oraz fizycznymi właściwościami mechanicznymi. Zgodnie z klasyfikacją złomu stalowego, klasa n-7 to stal niskowęglowa, która zawiera mniej niż 0,07% węgla. Stal ta charakteryzuje się wysoką kowalnością oraz łatwością w obróbce mechanicznej. Złom stalowy klasy n-7 może zawierać dodatki innych metali, takich jak mangan, krzem czy miedź, w zależności od jego pochodzenia i przeznaczenia. Złom stalowy w klasie N-7 to przede wszystkim wielkogabarytowy i ciężki złom.

Złom stalowy – klasa N-6 (szyny)

Złom stalowy w klasie N-6 nie jest ograniczony maksymalnymi wymiarami, jak ma to miejsce w klasach N-5 czy N-2. Klasa złomu stalowego N-6 określa przede wszystkim szyny kolejowe bez akcesoriów jak podkładki i śruby.

Złom stalowy – klasa N-5

Złom stalowy N-5 to surowiec wielkogabarytowy, pochodzący z recyklingu różnego rodzaju konstrukcji i urządzeń. W jego skład mogą wchodzić elementy taboru kolejowego, maszyn i urządzeń, jednostek pływających, masztów energetycznych, zbiorników wodnych, dźwigów czy wymienników ciepła. Złom ten nadaje się do przerobu zarówno ręcznego, jak i za pomocą prasonożyc przestrzennych. Elementy w tej klasie są ograniczone powierzchnią o wymiarach nie większych niż 1500x500x500 mm i grubości stali powyżej 6mm.

Złom stalowy – klasa N-4

Klasa N-4 określa wióry stalowe, których zanieczyszczenie nie przekracza 3%. Ze względu na wąski zakres, ten rodzaj klasy złomu stalowego jest potocznie nazywany mianem „wióry” i może zawierać zarówno wióry stalowe długie jak i skłębione.

Złom stalowy – klasa N-2

Klasa złomu stalowego n-2 obejmuje głównie odpady ze stali walcowanej, takie jak pręty, kable i rury. Mogą to być także elementy maszyn i urządzeń, narzędzia, a także skrawki i wycinki ze stali. Złom stalowy w klasie N-2 może zawierać niewielkie ilości innych metali, takich jak miedź, mosiądz czy aluminium, ale ich udział nie powinien przekraczać 5% masy całkowitej materiału. Przed przetworzeniem, złom w tej klasie jest poddawany selekcji i segregacji, a następnie poddawany procesowi obróbki w celu uzyskania surowca gotowego do ponownego wykorzystania w produkcji stali i innych produktów metalowych.